Projekty

Pierwsze etapy współpracy z Polonia2Go obejmują: 

Sprawozdanie wstępnej wykonalności  

Wyszukiwanie
partnerów 

 Organizacja spotkań B2B
i follow up 

  • Potencjalna ocena rynku poprzez weryfikację realnych możliwości prowadzenia biznesu dzięki bezpośrednim kontaktom z podmiotami z danej branży
  • Szczegółowe sprawozdanie na temat praktycznej wykonalności przedsięwzięć biznesowych w zależności od wymogów klienta, obszaru inwestycji i kraju przeznaczenia
  • Selekcja poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnym partnerem na miejscu.
  • Kontakt spersonalizowany (w języku partnera lub po angielsku), w zależności od wymogów klienta, w celu zweryfikowania zainteresowania nawiązaniem współpracy.
  • Określenie najkorzystniejszych profili i sporządzenie odpowiednich sprawozdań.
  • Ekspansja w kraju docelowym poprzez organizację spotkań B2B w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów.
  • Etap follow up obejmujący przygotowanie ofert technicznych / handlowych służących zdefiniowaniu i potwierdzeniu ustaleń z partnerami.
Na tej stronie już wkrótce opublikujemy aktualizacje dotyczące projektów zrealizowanych przy naszym współudziale