Usługi

INTERNACJONALIZACJA I PARTNERSTWO

Oferujemy wsparcie wszystkim przedsiębiorstwom produkcyjnym i nieprodukcyjnym, które chcą się rozwijać na rynkach zagranicznych (przede wszystkim w Polsce i we Włoszech). Promujemy partnerstwo, które umożliwia firmom przyspieszenie cykli sprzedaży oraz zmniejszenie ryzyk na rynkach zagranicznych.

 BADANIA RYNKOWE 

Mierzymy i standaryzujemy nawyki i preferencje potencjalnych partnerów na rynkach wybranych przez klientów.
Celem naszych badań rynkowych jest sprostanie najbardziej szczegółowym wymogom klienta.

TYMCZASOWE ZARZĄDZANIE EKSPORTEM 

Opracowujemy rozwiązania w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb biznesowych na pierwszych etapach ekspansji w Polsce: począwszy od prostych działań marketingowych aż po zawieranie umów handlowych z partnerami lokalnymi.

WIRTUALNE BIURO 

Świadczymy na rzecz naszych klientów usługi wirtualnego sekretariatu w postaci “fizycznego” biura w Polsce, gdzie odpowiadamy na telefony i odbieramy korespondencję pocztową. Ponadto mamy możliwość udostępniania pomieszczeń do organizacji spotkań.