O nas

Spółka Polonia2GO została utworzona w ramach Bosetti Global Consulting głównie w celu zaspokojenia wymogów handlowych ponad 100 klientów Grupy, wykorzystując w tym celu ciągłą wymianę informacji oraz kompetencji ze strukturą firmy matki BGC. W tym sensie spółka Polonia2GO uzupełnia gamę usług BGC, zajmuje się bowiem wspieraniem zarówno firm włoskich zainteresowanych wejściem na rynek polski, jak i polskich przedsiębiorstw i grup kapitałowych poszukujących rynków zbytu za granicą lub we Włoszech. Usługi spółki Polonia2GO obejmują:

Doradztwo i wsparcie dla firm

Spółka Polonia2GO oferuje swoim klientom, jako część grupy BGC, usługi doradztwa i wsparcia dla firm w zakresie zarządzania procesami podatkowymi, finansowymi, wdrażania mechanizmów rachunkowych oraz organizacji i administracji w biznesie.

BGC oferuje już od 1996 roku usługi doradztwa inwestycyjnego i finansowego, usługi w zakresie inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, planowania strategicznego i organizacyjnego, reprezentacji podatkowej, bezzwrotnych datacji z funduszy unijnych, wsparcia firm zagranicznych zainteresowanych inwestycjami na rynku polskim, doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach prawa.

Reprezentuje grupę firm doradczych stworzoną w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, w szczególności włoskich, które prowadzą działalność na terenie Polski.

Gwarancją sukcesu jest stała i ciągła wymiana z zespołem naszej spółki matki - Bosetti Global Consulting. Polonia2GO, dzięki swojej sieci, a także rozbudowanej organizacji spółki matki, ma możliwość zorganizowania wsparcia handlowego oraz ułatwienia nawiązywania współpracy z nowymi partnerami.