O nas

Spółka Polonia2GO została niedawno utworzona w ramach Grupy Bosetti Global Consulting w celu zaspokojenia wymogów handlowych klientów Grupy, wykorzystując w tym celu kompetencje około 50 specjalistów współpracujących ze spółką matką.

Działalność spółki Polonia2GO polega głównie na wspieraniu polskich firm zainteresowanych wejściem na rynek włoski, ale przede wszystkim na świadczeniu kompleksowych usług konsultingowych na rzecz firm włoskich, które zamierzają zaistnieć na rynku polskim, poprzez wyszukiwanie lokalnych partnerów strategicznych oraz wsparcie sprzedaży produktów i usług.

Nasze usługi obejmują głównie:
- wsparcie handlowe na rzecz umiędzynarodowienia firmy;
- temporary export manager;
- wyszukiwanie partnerów / agentów na terenie obu krajów;
- M&A i doradztwo w zakresie nabywania zorganizowanych części przedsiębiorstw;
- usługi wirtualnego sekretariatu;
- badania rynkowe.