Oferta

  1. UMIĘDZYNARODOWIENIE i PARTNERSTWO: oferujemy wsparcie wszystkim przedsiębiorstwom produkcyjnym i nieprodukcyjnym, które chcą się rozwijać na rynkach zagranicznych (przede wszystkim w Polsce i we Włoszech). Promujemy partnerstwo umożliwiając w ten sposób firmom przyspieszenie cykli sprzedaży oraz zmniejszenie ryzyk na rynkach zagranicznych.
  2. TEMPORARY EXPORT MANAGER: Opracowujemy rozwiązania w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb biznesowych, od prostych działań marketingowych aż po zawieranie umów handlowych z lokalnymi partnerami.
  3. BADANIA RYNKOWE: mierzymy i standaryzujemy nawyki i preferencje klientów na rynkach wybranych przez klientów.
  4. WIRTUALNY SEKRETARIAT: świadczymy na rzecz naszych klientów usługi wirtualnego sekretariatu w postaci “fizycznego” biura w Polsce, gdzie odbieramy korespondencję, odpowiadamy na telefony oraz udostępniamy pomieszczenia do organizacji spotkań.