Kontakt


BIURO:

Ks. Piotra Wawrzyniaka 6
53-022 Wrocław, Polska


SIEDZIBA FIRMY:

Życzliwa 23/2
53-030 Wrocław, Polska

Polonia2GO Sp. z o.o.

NIP 8943078793
tel.: +48 71 721 51 11
e-mail: info@polonia2go.pl
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polonia2Go Sp. z o.o. ul. Wawrzyniaka 6, 53-02 Wrocław. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i komentarze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.